თუ შეიძლება შეავსეთ მდელო

x ტელეფონის ნიმრით შესვლის მიზნით დაამატეთ ტელეგრამ ბოტი: @RAIDOSPARE_BOT