ჩაწერეთ თქვენი ფოსტის მისამართი და გამოგეგზავნებათ თქვენი პაროლის შესაცვლელი ბმული, ან მიუთითეთ თქვენი ტელეფონის ნიმერი რათა აღადგინოთ პაროლი ტელეგრამ ბოტით: @RAIDOSPARE_BOT